EN
LT
Vilniaus alibi. Baltijos šalių detektyvinės literatūros dienos
VI dalis
Jonas Ambrazaitis ir Kęstas Gedvilas laikomi policijos areštinėje. Paulius ir Juozas Račkaičiai iš Klaipėdos atskraidinami malūnsparniu. Jie įtūžę, nes jiems nebuvo leista išvykti iš šalies. Vis dar nepavyksta rasti Vilmos Gedvilaitės ir Rūtos Astrauskaitės. Jų paieškai mestos visos policijos pajėgos.
 
Pocienė ir Janutėnas sugalvoja planą. Visų pirma jie tardo tėvą ir sūnų Račkaičius. Jiems plastiko maišelyje parodomas Makarovo pistoletas ir užduodamas klausimas, ar tai yra iš Juozo kolekcijos dingęs pistoletas. Paulius ragina tėvą nieko nesakyti, Juozas tyli. 
 
Pareigūnai išeina iš patalpos, sąmoningai palikdami duris truputį praviras. Jie pradeda kalbėtis koridoriuje, kad Juozas ir Paulius galėtų juos girdėti. Pocienė Janutėnui sako, kad Rūta Astrauskaitė ir Vilma Gedvilaitė dar nesurastos, ir yra pagrindo manyti, jog bent viena iš jų bando išvykti iš Lietuvos.
 
Paulius pasinaudoja galimybe išeiti į koridorių. Jis užpuola Janutėną ir atima iš jo tarnybinį ginklą. Jam pavyksta pabėgti iš pastato. Janutėnas leidžia jam bėgti, tačiau seka paskui jį.
 
Pocienė parodo pistoletą Kęstui Gedvilui. Šis neigia, kada nors jį matęs. Parodžius pirštų antspaudų įrodymus, jis atsisako kalbėti.
 
Janutėnas seka Paulių Račkaitį, kuris susistabdo taksi ir važiuoja į oro uostą. Janutėnas neatsilieka nuo jo, tačiau turi būti labai atsargus. Paulius įdėmiai skaito išskrendančiųjų lėktuvų sąrašą ir atrodo desperatiškas. Staiga jis griebia arčiausiai stovinčią registracijos darbuotoją ir grasina jai Janutėno ginklu. Oro uosto apsaugos darbuotojai išsitraukia ginklus. Janutėnas parodo savo policijos pažymėjimą ir įsako apsaugai nuleisti ginklus. Paulius šaukia, kad jis nori nusileisti žemyn ir būti nuvežtas į netrukus kilsiantį lėktuvą, kuris skris į Barseloną.
 
Janutėnas leidžia tai daryti. VIP autobusas nuveža Paulių kartu su persigandusia darbuotoja į lėktuvą. Janutėnas ir apsaugos darbuotojai važiuoja paskui juos paprastu oro uosto autobusu, kuris rieda labai lėtai. Janutėnas dar spėja pamatyti, kaip Paulius, laikydamas ginklą, įlipa į keleivių pilną lėktuvą. Pasigirsta šūvis.
 
Po minutės ant trapo pasirodo moteris, rankoje laikanti dar rūkstantį Janutėno pistoletą. Ji nulipa žemyn ir atiduoda ginklą Janutėnui. Šis moterį areštuoja.
 
(Tai yra paskutinioji istorijos dalis, atomazga bus paskelbta lapkričio 28 d.)
 
I dalis
Šaltą ir giedrą kovo 11-osios vakarą Rūta Astrauskaitė, 25 metų medicinos asistentė, dirbanti danų farmacijos bendrovėje “Danvaistas” Vilniuje, vedžioja šunį Sereikiškių parke Gedimino pilies papėdėje...
II dalis
Apieškojus kūną, mirusiojo kišenėje rasta degtukų dėžutė su Osle įsikūrusio naktinio klubo “Raudonoji aikštė” pavadinimu. Radus sąsajų su Šiaurės šalimis Pocienė kreipiasi į seną savo draugą...
III dalis
Nužudytojo kūno tyrimas baigtas. Remiantis jo rezultatais, tapo aišku, kad auka buvo nužudyta statomų rūmų aikštelėje. Kūnas buvo rastas 21.45 val., nuo mirties momento praėjus...
IV dalis
Pocienė ir Janutėnas peržiūri turimus bylos faktus. Labiausiai tikėtina, jog žmogžudystė susijusi su Sauliaus ryšiais su mafija. Tačiau jokių įrodymų jie neturi. Jie įsako visiems Vilniuje dirbantiems tyrėjams...
V dalis
Ant pistoleto ne Juozo Račkaičio antspaudai. Jei žudikas pavogė pistoletą iš Juozo, savininko antspaudai greičiausiai buvo nuvalyti...
VI dalis
Jonas Ambrazaitis ir Kęstas Gedvilas laikomi policijos areštinėje. Paulius ir Juozas Račkaičiai iš Klaipėdos atskraidinami malūnsparniu. Jie įtūžę, nes jiems nebuvo leista išvykti iš šalies...
Atomazga
Valdovų rūmuose rastas kūnas yra ne Sauliaus, o Pauliaus Račkaičio. Vilma Gedvilaitė nužudo Paulių keršydama.